Projecte Educatiu

Director: Roger Cucurella  Ubicació: Carrer del Rec 33 sot. B Granollers

ARA  TOCA  vol  impulsar  l’estudi  de  la  música  folc  des  d’una  perspectiva  actual utilitzant  els recursos  que  avui  en  dia  ens permet  la  tecnologia.Utilitzant  programes per  a  l’estudi  musical  i  fent  d’aquests una  eina  habitual  per  a  l’estudiant  (Band  in a Box, Finale, Aebersolds, etc).

A ARA  TOCA  creiem  que  els  instruments  tradicionals  poden  conviure tranquilament  amb  altres  instruments  considerats  no  tradicionals  (saxo,  clarinet, piano,  etc) i  que la música  folc  pot obrir fronteres tocant  repertori considerat no folc i en formacions no tant habituals per aquests instruments.A  part  dels  instruments  tradicionals  a  l’ARA  TOCA  s’hi  pot  estudiar:  piano,  saxo, clarinet,  acordió  diatònic,  flauta  travessera,  cant  clàssic  i  modern,  guitarra,  baix, bateria, gralla, tarota, flabiol i tible.

Ara Toca a les escoles.

Ara Toca pretén apropar aquests instruments tradicionals i  el seu estudi  a  escoles de primària tant en horari escolar com en extraescolar.

 

2014-12-30 18_29_42-Ara Toca a les escoles.pdf - Nitro Pro 8

Audició d’Ara Toca a Granollers.

Audició d’Ara Toca a Granollers

 

L’objectiu d’ARA TOCA a les escoles és formar formacions musicals dins d’aquestes i que els alumnes coneguin i treballin diferents gèneres.

 

Ara Toca presenta dos projectes:

Formacions de música tradicional:

Colla de grallers: Formació de gralles i percussió (timbals i Caixa).

Grup  de  música folc:  Diferents Formacions on el repertori  serà  100% folc. Hi entra qualsevol instrument (piano, guitarra, clarinet, acordió,etc)

Els alumnes  poden  treballar aquests instruments  de  forma individualitzada un mínim de  mitja  hora  a  la  setmana  i  una  hora  a  la  setmana  on  faràn  la  classe  amb  la  seva corresponent formació.

 

Formació de grallers a Granollers.

Formació de grallers a Granollers.

2014-12-30 18_51_04-Ara Toca a les escoles.pdf - Nitro Pro 8

Acordió Diatònic.

 

Formacions de Conjunts Instrumentals:

L’objectiu serà  el  d’impulsar la formació de grups Instrumentals dins l’escola amb un ampli ventall de gèneres.El  ventall  d’instruments  dins  les  formacions  és  força  ampli  (gralla,  tarota,  flauta travessera, clarinet, saxo, trombó, acordió diatònic, piano, guitarra, bateria).L’ARA TOCA pot  realitzar  les  classes  individuals  dels diferents  Instruments  que  es proposen  per  tal  de  poder  formar  una    formació  dins  l’escola.  Veieu  ARA TOCA modern més endavant.

 

Formació amb Tarota, Saxo tenor i clarinet

Formació amb Tarota, Saxo tenor i clarinet